VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
A OHŘEV TUV BUDOVY
(Podrobné výsledky)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

KPS-16
Výpočet

     podle ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN ISO 13789 a STN 730540

 

       Energie 2002

 

 

       Název úlohy:      Bytový dům v Jihlavě                                                                                                                                 

       Zpracovatel:       Lukáš Staněk                                                                                                                                         

       Zakázka:             Diplomová práce                                                                                                                                       

       Datum:                18.11.2003

 

 

     KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

 

       Počet zón v objektu:                               1

       Typ výpočtu potřeby tepla:                     měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)

      

       Okrajové podmínky výpočtu :

       Byla uvažována lokalita : Hradec Králové

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        Sever         Jih               Východ        Západ           Horizont

       1. měsíc             31           -2,5 C              50,0            119,0          65,0              65,0              79,0

       2. měsíc             28           -1,2 C              83,0            202,0          115,0            115,0            151,0

       3. měsíc             31           2,4 C               122,0          245,0          169,0            169,0            259,0

       4. měsíc             30           6,7 C               158,0          292,0          238,0            238,0            407,0

       5. měsíc             31           11,7 C             209,0          217,0          302,0            302,0            540,0

       6. měsíc             30           15,0 C             216,0          288,0          295,0            295,0            533,0

       7. měsíc             31           16,5 C             223,0          320,0          320,0            320,0            576,0

       8. měsíc             31           15,8 C             184,0          317,0          277,0            277,0            486,0

       9. měsíc             30           12,5 C             126,0          274,0          194,0            194,0            328,0

       10. měsíc           31           7,8 C               86,0            220,0          126,0            126,0            205,0

       11. měsíc           30           2,4 C               50,0            130,0          68,0              68,0              97,0

       12. měsíc           31           -1,0 C              36,0            86,0            47,0              47,0              58,0

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        SV               SZ               JV                 JZ

       1. měsíc             31           -2,5 C              50,0            50,0            97,0              97,0

       2. měsíc             28           -1,2 C              86,0            86,0            169,0            169,0

       3. měsíc             31           2,4 C               130,0          130,0          216,0            216,0

       4. měsíc             30           6,7 C               184,0          184,0          277,0            277,0

       5. měsíc             31           11,7 C             245,0          245,0          324,0            324,0

       6. měsíc             30           15,0 C             252,0          252,0          302,0            302,0

       7. měsíc             31           16,5 C             263,0          263,0          335,0            335,0

       8. měsíc             31           15,8 C             216,0          216,0          313,0            313,0

       9. měsíc             30           12,5 C             144,0          144,0          245,0            245,0

       10. měsíc           31           7,8 C               90,0            90,0            184,0            184,0

       11. měsíc           30           2,4 C               50,0            50,0            104,0            104,0

       12. měsíc           31           -1,0 C              36,0            36,0            72,0              72,0

 

 

     HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU :

 

     HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 :

 

       Název zóny:                                           Celý objekt                                                                                                                                          

       Vnitřní teplota:                                       20,0 C

 

       Účinnost otopné soustavy:                98,0 %

       Účinná vnitřní tepelná kapacita:        121,52 MJ/K

       Průměrné vnitřní zisky:                        1,4 kW

       Teplo na přípravu TUV:                       6124,0 MJ (za měsíc)

       Zpětně získané teplo:                          0,0 MJ (za měsíc)

 

       Měrná tepelná ztráta větráním zóny č. 1 :

 

       Objem vzduchu v zóně:                       1445,0 m3

       Typ větrání zóny:                                    nucené (mechanický větrací systém)

       Objem.tok přiváděného vzduchu:     722,5 m3/h

       Objem.tok odváděného vzduchu:     750,0 m3/h

       Násobnost výměny při dP=50Pa:     0,5 1/h

       Souč.větrné expozice e:                      0,07

       Souč.větrné expozice f:                       15,0

       Účinnost zpětného získávání tepla: 60,0 %

       Podíl času s nuceným větráním:      100,0 %

                   

       Měrná tepelná ztráta větráním Hv:   115,122 W/K

 

 

       Tepelná propustnost mezi zónou č. 1 a exteriérem :

 

       Název konstrukce                               Plocha [m2]        Souč.prostupu [W/m2K]

       Skladba 02                                            21,1                     0,205

       Skladba 03                                            235,0                   0,211

       Skladba 07                                            13,0                     0,248

       Skladba 08                                            118,3                   0,164

       Skladba 09                                            35,2                     0,218

       1PP_JV_obchod                                  4,6                       1,300

       1PP_V                                                    4,4                       1,200

       1PP_SV                                                 0,27                     1,200

       1PP_Z                                                    2,34                     1,200

       1NP_JV                                                  3,6                       1,200

       1.NP_V                                                   7,2                       1,200

       1NP_SV                                                 1,8                       1,200

       1.NP_Z                                                   2,52                     1,200

       2NP_JV                                                  3,6                       1,200

       2.NP_V                                                   7,2                       1,200

       2NP_SV                                                 1,8                       1,200

       2.NP_Z                                                   2,52                     1,200

       3NP_JV_střešní                                   1,25                     1,500

       3NP_V_střešní                                     4,99                     1,500

       3NP_SV_střešní                                  1,25                     1,500

       3NP_Z                                                    1,8                       1,200

       3NP_SZ_hřeben                                  0,5                       1,200

       3NP_Z_hřeben                                    1,0                       1,200

       3NP_JZ_hřeben                                  0,5                       1,200

       Dveře na balkon                                   1,8                       1,300

 

       Název liniového tep.mostu                Délka [m]            Lineární činitel prostupu [W/mK]

       MOST1-základ kraj                              25,0                     0,408

       MOST2-základ střed                            27,0                     0,479

       MOST3-balkón                                     5,7                       0,079

       1PP_JV_obchod - ostění                   4,0                       0,179

       1PP_JV_obchod - nadpraží               2,3                       0,179

       1PP_JV_obchod - parapet                 2,3                       0,179

       1PP_V - ostění                                     8,8                       0,179

       1PP_V - nadpraží                                 4,0                       0,179

       1PP_V - parapet                                   4,0                       0,179

       1PP_SV - ostění                                   0,9                       0,179

       1PP_SV - nadpraží                              0,6                       0,179

       1PP_SV - parapet                                0,6                       0,179

       1PP_Z - ostění                                     10,4                     0,179

       1PP_Z - nadpraží                                 1,8                       0,179

       1PP_Z - parapet                                   1,8                       0,179

       1NP_JV - ostění                                   7,2                       0,179

       1NP_JV - nadpraží                               2,0                       0,179

       1NP_JV - parapet                                2,0                       0,179

       1.NP_V - ostění                                    14,4                     0,179

       1.NP_V - nadpraží                                4,0                       0,179

       1.NP_V - parapet                                 4,0                       0,179

       1NP_SV - ostění                                  3,6                       0,179

       1NP_SV - nadpraží                              1,0                       0,179

       1NP_SV - parapet                                1,0                       0,179

       1.NP_Z - ostění                                    11,2                     0,179

       1.NP_Z - nadpraží                                1,8                       0,179

       1.NP_Z - parapet                                 1,8                       0,179

       2NP_JV - ostění                                   7,2                       0,179

       2NP_JV - nadpraží                               2,0                       0,179

       2NP_JV - parapet                                2,0                       0,179

       2.NP_V - ostění                                    14,4                     0,179

       2.NP_V - nadpraží                                4,0                       0,179

       2.NP_V - parapet                                 4,0                       0,179

       2NP_SV - ostění                                  3,6                       0,179

       2NP_SV - nadpraží                              1,0                       0,179

       2NP_SV - parapet                                1,0                       0,179

       2.NP_Z - ostění                                    11,2                     0,179

       2.NP_Z - nadpraží                                1,8                       0,179

       2.NP_Z - parapet                                 1,8                       0,179

       3NP_JV_střešní - ostění                    3,2                       0,200

       3NP_JV_střešní - nadpraží                0,78                     0,200

       3NP_JV_střešní - parapet                 0,78                     0,200

       3NP_V_střešní - ostění                      12,8                     0,200

       3NP_V_střešní - nadpraží                  3,12                     0,200

       3NP_V_střešní - parapet                   3,12                     0,200

       3NP_SV_střešní - ostění                   3,2                       0,200

       3NP_SV_střešní - nadpraží               0,78                     0,200

       3NP_SV_střešní - parapet                 0,78                     0,200

       3NP_Z - ostění                                     8,0                       0,179

       3NP_Z - nadpraží                                 1,8                       0,179

       3NP_Z - parapet                                  1,8                       0,179

       3NP_SZ_hřeben - ostění                   1,0                       0,100

       3NP_SZ_hřeben - nadpraží               1,0                       0,100

       3NP_SZ_hřeben - parapet                1,0                       0,100

       3NP_Z_hřeben - ostění                      2,0                       0,100

       3NP_Z_hřeben - nadpraží                 2,0                       0,100

       3NP_Z_hřeben - parapet                   2,0                       0,100

       3NP_JZ_hřeben - ostění                    1,0                       0,100

       3NP_JZ_hřeben - nadpraží               1,0                       0,100

       3NP_JZ_hřeben - parapet                 1,0                       0,100

       Dveře na balkon - ostění                    4,0                       0,179

       Dveře na balkon - nadpraží                0,9                       0,179

 

       Název bodového tep.mostu              Bodový činitel prostupu [W/K]

       Větrací průduchy LUNOS (odhad)    0,020

       Krokve prostup. střechou (odhad)    0,010

 

       Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld: 213,161 W/K

 

 

       Ustálená tepelná propustnost zeminou zóny č. 1 :

                   

                                                                                                              1. konstrukce ve styku se zeminou

       Tepelná vodivost zeminy:                   2,0 W/mK

       Plocha podlahy:                                   114,0 m2

       Exponovaný obvod podlahy:              47,0 m

       Lin. činitel v napojení stěny:               0,0 W/mK

       Součinitel vlivu spodní vody Gw:       1,3

                   

       Typ podlahové konstrukce:                                             vytápěný suterén

       Tloušťka suterénní stěny:                                               0,762 m

       Tepelný odpor podlahy suterénu:                                  5,04 m2K/W

       Tepelný odpor suterénních stěn:                                   5,08 m2K/W

       Hloubka podlahy suterénu pod terénem:                    0,75 m

                   

       Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:         0,151 W/m2K

       Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls:                29,267 W/mK

                   

       Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls:                29,267 W/K

 

 

       Měrná ztráta prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 :

                                                                                                              1. nevytápěný prostor

       Název nevytápěného prostoru:          Schodiště

       Objem vzduchu v prostoru:                140,0 m3

       Násobnost výměny do interiéru:       0,0 1/h

       Násobnost výměny do exteriéru:      0,07 1/h

 

       Název konstrukce                               Plocha [m2]        U [W/m2K]               Umístění

       Stěna 1                                                  18,5                     2,500                       do interiéru

       Dveře bytu                                             6,0                       2,000                       do interiéru

       Dveře 1.PP                                            2,0                       2,000                       do interiéru

       Stěna 2                                                  50,0                     1,600                       do interiéru

       Dveře vchod                                          3,0                       1,500                       do exteriéru

       Stěna s ex.                                            15,0                     0,192                       do exteriéru

       Stěna s soud.                                       30,0                     0,200                       do exteriéru

 

       Tepelná propustnost Liu:                   142,25 W/K

       Tepelná propustnost Lue:                 13,38 W/K

       Měrná ztráta Hiu:                                  142,25 W/K

       Měrná ztráta Hue:                                 16,712 W/K

       Parametr b dle EN ISO 13789:         0,105

                   

       Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu:           14,955 W/K

 

 

       Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 1 :

 

       Název konstrukce                               Plocha [m2]        g [-]          Ff [-]          Fc [-]         Fs [-]        Orientace

       1PP_JV_obchod                                  4,6                       0,558       0,95          1,0            0,708       JV

       1PP_V                                                    4,4                       0,558       0,85          1,0            0,79          Východ

       1PP_SV                                                 0,27                     0,558       0,85          1,0            0,79          Východ

       1PP_Z                                                    2,34                     0,558       0,85          1,0            0,865       Západ

       1NP_JV                                                  3,6                       0,558       0,85          0,8            0,77          JV

       1.NP_V                                                   7,2                       0,558       0,85          0,8            0,94          Východ

       1NP_SV                                                 1,8                       0,558       0,85          0,8            0,97          SV

       1.NP_Z                                                   2,52                     0,558       0,85          0,8            0,94          Západ

       2NP_JV                                                  3,6                       0,558       0,85          0,8            0,96          JV

       2.NP_V                                                   7,2                       0,558       0,85          0,8            1,0            Východ

       2NP_SV                                                 1,8                       0,558       0,85          0,8            0,97          SV

       2.NP_Z                                                   2,52                     0,558       0,85          0,8            0,94          Západ

       3NP_JV_střešní                                   1,25                     0,5            0,85          1,0            1,0            Horizont

       3NP_V_střešní                                     4,99                     0,5            0,85          1,0            1,0            Horizont

       3NP_SV_střešní                                  1,25                     0,5            0,85          1,0            1,0            Horizont

       3NP_Z                                                    1,8                       0,558       0,85          0,9            1,0            Západ

       3NP_SZ_hřeben                                  0,5                       0,558       0,8            1,0            0,95          SZ

       3NP_Z_hřeben                                    1,0                       0,558       0,8            0,95          1,0            Západ

       3NP_JZ_hřeben                                  0,5                       0,558       0,8            0,95          1,0            JZ

       Dveře na balkon                                   1,8                       0,558       0,6            1,0            0,95          SZ

                   

       Celkový solární zisk okny Qs           (za 1. měsíc):    1489,223 MJ

                                                                       (za 2. měsíc):    2654,073 MJ

                                                                       (za 3. měsíc):    3886,801 MJ

                                                                       (za 4. měsíc):    5493,152 MJ

                                                                       (za 5. měsíc):    6951,301 MJ

                                                                       (za 6. měsíc):    6772,135 MJ

                                                                       (za 7. měsíc):    7349,163 MJ

                                                                       (za 8. měsíc):    6395,952 MJ

                                                                       (za 9. měsíc):    4535,689 MJ

                                                                       (za 10. měsíc): 3019,897 MJ

                                                                       (za 11. měsíc): 1609,623 MJ

                                                                       (za 12. měsíc): 1087,298 MJ

 

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :

 

     VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :

 

       Název zóny:                                           Celý objekt                                                                                                                                           

       Vnitřní teplota:                                       20,0 C

       Účinnost otopné soustavy:                98,0 %

       Teplo na přípravu TUV:                       6124,0 MJ (za měsíc)

       Zpětně získané teplo:                          0,0 MJ (za měsíc)

 

       Měrná tepelná ztráta větráním Hv:                                        115,122 W/K

       Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld:          213,161 W/K

       Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls:                      29,267 W/K

       Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu:                  14,955 W/K

       Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw:                                ---

       Měrná ztráta větranými stěnami H,vw:                                 ---

       Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti:                   ---

       Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dHt:          ---

       Výsledná měrná ztráta H:                                                   372,505 W/K

 

       Měsíc     Ql [MJ]                Qi [MJ]          Qs [MJ]        Qg [MJ]          Eta [-]          Qh [MJ]             Q [MJ]

       1             22448,650         3749,760     1489,223     5238,982       1,000          17209,910       23810,120

       2             19104,690         3386,880     2654,073     6040,953       1,000          13065,660       19581,280

       3             17559,830         3749,760     3886,801     7636,561       0,998          9940,103         16391,940

       4             12841,590         3628,800     5493,152     9121,952       0,968          4011,392         10342,240

       5             8281,058           3749,760     6951,301     10701,060     0,737          394,586            6651,618

       6             4827,667           3628,800     6772,135     10400,940     0,463          15,587              6264,885

       7             3492,012           3749,760     7349,163     11098,920     0,315          1,078                6250,080

       8             4190,415           3749,760     6395,952     10145,710     0,412          6,798                6255,916

       9             7241,500           3628,800     4535,689     8164,489       0,812          612,179            6873,652

       10           12172,160         3749,760     3019,897     6769,657       0,991          5463,422         11823,900

       11           16993,390         3628,800     1609,623     5238,423       1,000          11756,390       18245,290

       12           20952,070         3749,760     1087,298     4837,058       1,000          16115,230       22693,090

                   

       Vysvětlivky:        Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky,

                                 Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků,

                                 Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla).

                   

       Potřeba tepla na vytápění za rok Qh:                               78592,330 MJ

       Celk. potřeba energie na vytápění za rok Q:                  155184,000 MJ

 

 

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT :

 

     Rozložení měrných tepelných ztrát

                   

       Zóna       Položka                                                               Měrná ztráta [W/K]           Procento [%]

                   

       1             Celková měrná ztráta H:                                           372,505                         100,0 %

                   

       z toho:        Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv:                     115,122                         30,9 %

                           Ustálená propustnost zeminou Ls:                   29,267                           7,9 %

                           Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu:      14,955                           4,0 %

                           Propustnost tepelnými mosty Ld,tb:                  60,140                           16,1 %

                           Propustnost plošnými kcemi Ld,c:                     153,021                         41,1 %

                   

                               Skladba 03... :                                                      49,585                             13,3 %

                               Skladba 08... :                                                      19,401                             5,2 %

                               1.NP_V... :                                                             8,640                               2,3 %

                               2.NP_V... :                                                             8,640                               2,3 %

                               Skladba 09... :                                                      7,674                               2,1 %

                               Zbylé méně významné konstrukce:                     59,082                             15,9 %

                   

                           Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dH:     ---                                    0,0 %

 

 

     Měrná ztráta objektu, součinitel prostupu a parametry podle starších předpisů

                   

       Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc:                      372,505 W/K

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                                                             1806,3 m3

       Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):                                0,21 W/m3K

       Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):                        15,2 kWh/m3,a

       Součet měrných tepelných ztrát prostupem jednotlivých zón Ht:                              257,383 W/K

       Plocha obalových konstrukcí budovy:                                                                            703,3 m2

       Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:                                   0,37 W/m2K

 

       Poznámka:           Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc

                                 působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.

                                

 

     Potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Měsíc     Ql [GJ]                 Qi [GJ]          Qs [GJ]         Qg [GJ]           Eta [-]          Qh [GJ]             Q [GJ]

       1             22,449                3,750            1,489            5,239              1,000          17,210              23,810

       2             19,105                3,387            2,654            6,041              1,000          13,066              19,581

       3             17,560                3,750            3,887            7,637              0,998          9,940                16,392

       4             12,842                3,629            5,493            9,122              0,968          4,011                10,342

       5             8,281                  3,750            6,951            10,701            0,737          0,395                6,652

       6             4,828                  3,629            6,772            10,401            0,463          0,016                6,265

       7             3,492                  3,750            7,349            11,099            0,315          0,001                6,250

       8             4,190                  3,750            6,396            10,146            0,412          0,007                6,256

       9             7,242                  3,629            4,536            8,164              0,812          0,612                6,874

       10           12,172                3,750            3,020            6,770              0,991          5,463                11,824

       11           16,993                3,629            1,610            5,238              1,000          11,756              18,245

       12           20,952                3,750            1,087            4,837              1,000          16,115              22,693

                   

       Vysvětlivky:        Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky,

                                 Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků,

                                 Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla).

                   

      

       Potřeba tepla na vytápění za rok Qh:                               78,592 GJ                          21,831 MWh

       Celk. potřeba energie na vytápění za rok Q:                  155,184 GJ                       43,107 MWh

 

       Vysvětlivky:        Potřeba tepla na vytápění Qh nezahrnuje vliv účinnosti otopné soustavy, tepla na ohřev TUV

                                 a zpětně získaného tepla.

                                 Všechny tyto další vlivy zahrnuje celková potřeba energie na vytápění Q (tj. celkový příkon tepla).

 

       Poznámka:           Potřeba tepla na vytápění Qh a celková potřeba energie na vytápění Q platí pro budovy

                                 s automatickou dynamickou regulací otopného systému. Jen u takových budov lze do energetické

                                 bilance započítat vnitřní a vnější tepelné zisky.

                                 Pokud je otopný systém budovy bez regulace, je potřeba tepla na vytápění Qh totožná s potřebou

                                 tepla na pokrytí tepelné ztráty Ql.

      

      

     Měrná potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Celk. potřeba tepla na vytápění budovy:                                43107 kWh

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                     1806,3 m3

 

       Měrná potřeba tepla na vytápění budovy Ev:                      23,9 kWh/m3,a

 

STOP, Energie 2002

 

 

     Měrná potřeba energie na vytápění podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Celk. potřeba energie na vytápění budovy:                           21831 kWh

 

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                     1806,3 m3

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ev:              12,09 kWh/m3,a

 

       Vytápěný objem budovy stanovený z vnitřních rozměrů:     1058,0 m3

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ev:              20,63 kWh/m3,a

 

 

       Vytápěná plocha budovy z vnějších rozměrů:                       435,0 m2

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ea                  50,17 kWh/m2.a

 

       Vytápěná plocha budovy z vnitřních rozměrů:                       362,0 m2

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ea                  60,30 kWh/m2.a

 

 

 

Výsledky v grafech

Tepelné mosty

Tepelný most 1: Tepelný most 3: Tepelný most 4:
Základ          Balkon          Nadpraží
 
Lineární činitel prostupu tepla yg (W/m.K)
0,4078 0,0789 0,1785


             


             


             

                                                             
Závěr
Potřeba energie na vytápění vztažená na čistou vytápěnou plochu byla vypočítána na 60,3 kWh/m2a (a-otopné období). Z vnějších rozměrů potom 50,17 kWh/m2a.
Uvažujeme-li horní hranici pro hodnotu ea u nízkoenergetické výstavby 50 kWh/m2a, potom lze objekt považovat poměrně úsporný blížící se těmto kritériím.
Z provedených výpočtů je patrné, že významnou roli v potřebě energie na vytápění hraje krytí ztrát na větráním a v neposladní řadě tepelné mosty, které lze při rekonstrukci často pouze obtížně odstranit.

5.9. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak – Stavební fyzika 20 ( Stavební tepelná technika )

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
ENERGIE 2002
AREA 2002

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program ENERGIE 2002, AREA 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka