Stanovení ceny energie

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

S-01
Stanovení ceny energie
Danou problematiku musím uvést v širším kontextu.
Při stanovení ceny energie, potažmo volbě celého energetického systému, jsem narazil na několik koncepčních problémů.
Po zamyšlení nad pojmem energetická sanace objektu si jistě každý představí řádně zateplený dům s kvalitními okny, jimiž se minimalizují ztráty prostupem danými konstrukcemi. Již méně lidí si uvědomuje důležitost minimalizace ztrát větráním, zvláště u objektů s tak kvalitní obálkou.
Jediným způsobem jak toho dosáhnout je nucené-mechanické větrání objektu, pokud možno se zpětným získáváním tepla obsaženém v odsávaném vzduchu (tzv.REKUPERACE)
Takto fungující systém lze zajistit několika málo způsoby pomocí technologií dodávaných na trh.
Tady narážíme na vhodnost a nevhodnost jednotlivých systémů pro různé typy staveb. Pro rodinný dům (který zpravidla obývá pouze jedna rodina) se jeví výhodné spojit řízené větrání zároveň s vytápěním (umožňují to dnešní požadavky na tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí), tím tak odpadá klasický topný systém vodní a flexibilní teplovzdušné vytápění, za vcelku rozumné peníze, řeší daný problém.
Vrátím-li se ale ke konkrétnímu řešení pro bytový dům s několika byty je řešení poněkud komplikovanější. I kdyby to bylo technicky možné (tzn. tepelnou ztrátu celého domu by byla VZT jednotka schopna pokrýt), není to možné z hlediska hygienického. Každý byt může být vytápěn cirkulujícím vzduchem pouze v jeho rámci, nikoliv společným. Z toho logicky vyplívají dvě možnosti. Buď by centrální jednotka pracovala celoročně bez cirkulace (což by nespíš nebylo možné technicky) nebo umístit do každého bytu samostatnou jednotku s vlastními rozvody atd.
A tady je jádro problému. Dnešní výrobci jsou sice schopni dodat danou jednotku s optimálním výkonem pro byt s tak malými ztrátami, ale bohužel jen za cenu o něco málo nižší, než již zmíněnou pro rodinné domy.
Z mého pohledu se mi jeví po sečtení všech nákladů na rozvody, regulaci, instalaci apod. investice na poměrně malý byt příliš vysoká.
Proto jsem zvolil pro zpětné získávaní centrální tepelné čerpadlo, které bude podporovat systém vytápění a ohřev TUV.
Zde se objevuje jistý paradox v tom, že v současné době musí být pro získání dotace na TČ splněny předpoklady, které se vážou na dodržení určitých tepelně technických parametrů budovy, ale zároveň v optimalizaci zateplení dle investičních a provozních nákladů, při použití příslušných cen energie a topného faktoru TČ, vychází tloušťka izolace nižší než je potřebné.
V předběžných výpočtech jsem zvolil cenu energie cca 1,1 Kč/kWh a vyšel určitý standart zateplení, který lze v kontextu dané úlohy akceptovat.
Skutečnost, že při použití TČ (a příslušných tarifů energie) vychází menší tloušťky TI, v těchto výpočtech neuvažuji, dávám je ke srovnání a zároveň dávám ke srovnání výpočty pro ceny energie, které mohou reprezentovat např. jiný druh topného media apod.
Příklad přibližného stanovení ceny energie pro TČ


Příklad cen energií a nákladů na vytápění (zdroj www.EkoWATT.cz)Vývoj cen elektřiny pro domácnosti (zdroj www.tscr.cz)Možný vývoj cen energií (zdroj: prezentace fy.ATREA)

23.10. 2003, Lukáš Staněk

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce.


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka