Seznam částí diplomové práce

Z(Zaměření) - zmapování a zaměření stávajícího stavu

      Úvodní zpráva
01  Celková situace-katastrální mapa
02  Stávající vedení ing. sítí
03  Půdorys 1.PP
04  Půdorys 1.NP
05  Půdorys 3.NP
06  Řez A-A
07  Tepelně-technické posouzení stávajících skladeb
08  Okno pokojové
09  Okno chodbové
10  Dveře na balkón
11  Výpočet Uw (okno-pokojové)
12  Výpočet Uw (okno-chodbové)
13  Výpočet tepelných ztrát po místnostech

S(Seminář-prohlubující část) - optimalizace vybraných konstrukcí

01  Stanovení ceny energie
02  Optimalizace TI stěny
03  Optimalizace TI střechy
04  Optimalizace výběru zasklení
05  Optimalizace výběru okenní výplně

KPS(Konstrukční část) - změna využití objektu-stavební část

      Souhrnná průvodní a technická zpráva
01  Celková situace-katastrální mapa
02  Půdorys 1.PP
03  Půdorys 1.NP
04  Půdorys 2.NP
05  Půdorys 3.NP
06  Řez A-A
07  Pohled východní
08  Pohled západní
09  Detail 1 - Okno
10  Detail 2 - Římsa
11  Detail 3 - Hřeben
12  Detail 4 - Balkón
13  Porovnání variant dodatečného zasklení ECOTHERM (Argon x Krypton)
14  Tepelně technické posouzení nových skladeb
15  Bilance energie - stručné výsledky
16  Bilance energie - podrobné výsledky
17  Bilance energie - dle vyhlášky 291/2001

TZB(Technické zařízení budov) - koncepční řešení ÚT,VZT,ZTI

      Souhrnná technická zpráva
01  Situace
02  Generel rozvodů 1.PP
03  Generel rozvodů 1.NP
04  Generel rozvodů 2.NP
05  Generel rozvodů 3.NP
         Generel rozvodů 1.PP /varianta 2/
         Generel rozvodů 3.NP /varianta 2/
06  Energetické schéma
         Energetické schéma /varianta 2/
07  Předběžný výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou
08  Bilanční výpočty ( Energie, VZT, Tepelné čerpadlo-předběžný návrh a posouzení, TUV 1, TUV 2, TUV 3, Kanalizace,voda)

DK(Dřevěné konstrukce-statika) - výpočet prvků krovu

      Souhrnná technická zpráva
01  Půdorys a řez krovem
02  Prostorový model krovu

POZNÁMKA :
Diplomová práce byla zpracována v roce 2003. Použité výrobky, materiály a případně ceny odpovídají době vzniku této práce.


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka