Řazení podle tématu Řazení podle typu soubory (*.přípony) Řazení podle názvu

Prohlížecí programy, Osobní, Školní úlohy, Různé programy, Legislativa, Zábava

Nahoru

Název programu Přípona Velikost [Mb] Stáhnout
Prohlížecí programy
Autodesk Express Viewer (pro správné zobrazení CAD prezentace na webu) *.zip 2,43
Microsoft Word Viewer 97 *.exe 0,34
Microsoft Exel Viewer 97 *.exe 0,36
Microsoft Powerpoint Viewer 97 *.exe 0,35
Osobní
Strukturovaný životopis *.doc 0,03
Pozvánka na sraz ZŠ *.zip 0,57
Různé programy
Hodiny *.exe 0,06
Legislativa
1/1993 - Ústava České republiky *.txt 0,01
2/1993 - Listina základních práv a svobod *.txt 0,01
40/1964 - Občanský zákoník *.txt 0,10
258/1995 - Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník *.txt 0,01
513/1991 - Obchodní zákoník *.txt 0,21
94/1963 - Zákon o rodině *.txt 0,01
65/1965 - Zákoník práce *.txt 0,1
108/1994 - Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony ve znění nařízení č. 461/2000 Sb. *.txt 0,01
1/1992 - Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku *.txt 0,01
455/1991 - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) *.txt 0,01
50/1976 - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) *.txt 0,01
101/2000 - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů *.txt 0,01
121/2000 - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) *.txt 0,01
406/2000 - Zákon o hospodaření energií *.pdf 0,07
359/2003 - Zákon, kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií *.pdf 0,03
213/2001 - Vyhláška ve znění vyhlášky 425/2004 - kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu *.pdf 0,12
291/2001 - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách *.pdf 0,33
150/2001 - Vyhláška, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie *.pdf 0,66
151/2001 - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tep. energie *.pdf 0,29
152/2001 - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku TUV, měrné ukazatele a požadavky na vybavení vnitřních tepelných ... *.pdf 0,05
Zábava
Hra - Piškvorky *.zip 0,04
Hra - Pepek *.zip 0,06
Hra - Chobotnice *.zip 0,46
Hra - Pivo *.zip 0,15
Hra - Člověče nezlob se *.zip 0,20
Hra - Cihly neboli známý Arkanoid *.zip 0,02


POZNÁMKA :
Programy, které jsou zde k dispozici jsou výhradně volně šiřitelné jako freeware.

© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 Nahoru

Název programu Přípona Velikost [Mb] Stáhnout
Strukturovaný životopis *.doc 0,03
Microsoft Exel Viewer 97 *.exe 0,36
Hodiny *.exe 0,06
Microsoft Powerpoint Viewer 97 *.exe 0,35
Microsoft Word Viewer 97 *.exe 0,34
1/1993 - Ústava České republiky *.pdf 0,07
65/1965 - Zákoník práce (novelizace 2004) *.pdf 0,43
108/1994 - Nařízení vlády, kterým se provádí Zákoník práce *.pdf 0,07
Vyhláška 150/2001 - kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie *.pdf 0,66
Vyhláška 151/2001 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tep. energie *.pdf 0,29
Vyhláška 152/2001 - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku TUV, měrné ukazatele a požadavky na vybavení vnitřních tepelných ... *.pdf 0,05
Vyhláška 213/2001 ve znění vyhlášky 425/2004 - kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu *.pdf 0,12
Vyhláška 291/2001 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách *.pdf 0,33
Zákon 359/2003 - kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií *.pdf 0,03
Zákon 406/2000 - o hospodaření energií *.pdf 0,07
Autodesk Express Viewer (pro správné zobrazení CAD prezentace na webu) *.zip 2,43
Hra - Cihly neboli známý Arkanoid *.zip 0,02
Hra - Člověče nezlob se *.zip 0,20
Hra - Chobotnice *.zip 0,46
Hra - Piškvorky *.zip 0,04
Hra - Pepek *.zip 0,06
Hra - Pivo *.zip 0,15


POZNÁMKA :
Programy, které jsou zde k dispozici jsou výhradně volně šiřitelné jako freeware.

© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 Nahoru

Název programu Přípona Velikost [Mb] Stáhnout
Autodesk Express Viewer (pro správné zobrazení CAD prezentace na webu) *.exe 2,43
Cihly neboli známý Arkanoid *.zip 0,02
Člověče nezlob se *.zip 0,20
Exel Viewer 97 *.exe 0,36
Hodiny *.exe 0,06
Chobotnice *.zip 0,46
Pepek *.zip 0,06
Piškvorky *.exe 0,04
Pivo *.zip 0,15
Powerpoint Viewer 97 *.exe 0,35
Strukturovaný životopis *.doc 0,03
1/1993 - Ústava České republiky *.pdf 0,07
65/1965 - Zákoník práce (novelizace 2004) *.pdf 0,43
108/1994 - Nařízení vlády, kterým se provádí Zákoník práce *.pdf 0,07
Vyhláška 150/2001 - kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie *.pdf 0,66
Vyhláška 151/2001 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tep. energie *.pdf 0,29
Vyhláška 152/2001 - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku TUV, měrné ukazatele a požadavky na vybavení vnitřních tepelných ... *.pdf 0,05
Vyhláška 213/2001 ve znění vyhlášky 425/2004 - kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu *.pdf 0,12
Vyhláška 291/2001 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách *.pdf 0,33
Word Viewer 97 *.exe 0,34
Zákon 359/2003 - kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií *.pdf 0,03
Zákon 406/2000 - o hospodaření energií *.pdf 0,07


POZNÁMKA :
Programy, které jsou zde k dispozici jsou výhradně volně šiřitelné jako freeware.

© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka