TABULKA MÍSTNOSTÍ PODROVÍ NÁVRH POČTU PRVKŮ PRO PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU
Číslo mísnosti Účel místnosti sv.výška objem Množství vzduchu při n=0,3h-1 Množství vzduchu při n=0,8h-1 Počet prvku LUNOS ADL 36,5(pro 8pa) NAVRHUJI počet jednotek
3.01 Schodiště 1,80 25,16        
3.02 Hala 2,30 29,90 9 24 1 1
3.03 Pokoj  2,17 36,29 11 29 1 1
3.04 Pokoj 2,17 47,67 14 38 2 2
3.05 Obývák-kuchyň 2,17 89,06 27 71 3 3
3.06 Koupelna-WC 2,30 18,58        
3.07 WC 2,30 2,62        
3.08 Technická místnost 2,30 10,35        
203 OBJEM DO KT.PŘIVÁDIM VZDUCH
TABULKA MÍSTNOSTÍ    2.NP NÁVRH POČTU PRVKŮ PRO PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU
Číslo mísnosti Účel místnosti sv.výška objem Množství vzduchu při n=0,3h-1 Množství vzduchu při n=0,8h-1 Počet prvku LUNOS ADL 36,5(pro 8pa) NAVRHUJI počet jednotek
2.01 Schodiště 3,40 47,33 14 38    
2.02 Šatna 3,03 19,70 6 16    
2.03 Pokoj 3,03 34,69 10 28 1 1
2.04 Pokoj 3,03 34,76 10 28 1 1
2.05 Ložnice 3,03 38,43 12 31 1 1
2.06 Obývák-kuchyň 3,03 119,37 36 95 4 3
2.07 Koupelna-WC 3,03 21,51 6 17    
2.08 Hala 3,03 40,09 12 32 1 1
2.09 WC 3,03 3,21 1 3    
267 OBJEM DO KT.PŘIVÁDIM VZDUCH
TABULKA MÍSTNOSTÍ    1.NP NÁVRH POČTU PRVKŮ PRO PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU
Číslo mísnosti Účel místnosti sv.výška objem Množství vzduchu při n=0,3h-1 Množství vzduchu při n=0,8h-1 Počet prvku LUNOS ADL 36,5(pro 8pa) NAVRHUJI počet jednotek
1.01 Schodiště 3,40 47,33 14 38    
1.02 Šatna 3,03 19,70 6 16    
1.03 Pokoj 3,03 34,69 10 28 1 1
1.04 Pokoj 3,03 34,76 10 28 1 1
1.05 Ložnice 3,03 38,43 12 31 1 1
1.06 Obývák-kuchyň 3,03 119,37 36 95 4 3
1.07 Koupelna-WC 3,03 21,51 6 17    
1.08 Hala 3,03 40,09 12 32 1 1
1.09 WC 3,03 3,21 1 3    
267 OBJEM DO KT.PŘIVÁDIM VZDUCH
TABULKA MÍSTNOSTÍ    1.PP NÁVRH POČTU PRVKŮ PRO PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU
Číslo mísnosti Účel místnosti sv.výška objem Množství vzduchu při n=0,3h-1 Množství vzduchu při n=0,8h-1 Počet prvku LUNOS ADL 36,5(pro 8pa) NAVRHUJI počet jednotek
0.01 Schodiště 2,00 19,98 6 16    
0.02 Pronajímatelný prostor 2,60 120,13 36 96 4 3
0.03 Sklad 2,60 24,81 7 20    
0.04 Sklepy pro obyvatele 2,60 60,96 18 49 2 1
0.05 Dílna/sklep 2,60 10,32 3 8    
0.06 WC 2,60 4,06 1 3    
0.07 Chodba 2,60 40,60 12 32 1 1
0.08 Sklep(tech.místnost) 2,60 10,30 3 8    
222 OBJEM DO KT.PŘIVÁDIM VZDUCH
1269 m3 OBJEM VZDUCHU CELKEM
1058 m3 Z TOHO VYTÁPĚNÝ