Bilanční výpočty-TUV 1

VÝPOČET POTŘEBY TUV - bytový objekt
a) Potřeba vody
1) Na mytí osob
vzorce
Vo = ni * Vd
                Vd = suma ( nd * Uo * Td * pd )
Zadej hodnoty
počet osob                          ni = 12
                   druhy zařizovacích předmětů   součinitel prodloužení doby dodávky  
( odpovídejte ano či ne )   pd   pd
umyvadlo ano 1 Možnosti: domácnost        pd = 1
dřez ano 1,5   špinavý provoz   pd = 1,5
úklid nad 100 m2 ano 1   extr.špin.provoz  pd = 2
sprcha ano 1
vana ano 1
součet objemů dodávek  Vd= 0,0735 m3 / den
Výsledek    Vo= 0,882 m3 / den
2) Na nádobí
vzorce
Vj = nj * vd
Zadej hodnoty
počet jídel                             nj = 39
   
objem dávek                          vd = 0,002          (doporučená hodnota vd =0,002 )
Výsledek  Vj= 0,078 m3 / den
Celkem potřeba vody na den V2p = 0,96 m3 / den
3) Podle počtu osob (u byt objektů 82 l/os.den)
V2p = ni * Vn
Celkem potřeba vody na den V2p = 0,98 m3 / den