Bilanční výpočty-TUV 2

b) Potřeba tepla
vzorce
E2p = E2t + E2z
E2t = c * V2p * ( t2 - t1 )
E2z = E2t * z
Zadej hodnoty
měrné teplo                              c = 1,163 kNh / m3 K ( voda c = 1,163 kNh / m3 K )
         
potřeba vody                         V2p = 0,98 m3 / den (vypočtená hodnota z předchozího listu
      V2p = 0,96 m3 / den )
      V2p = 0,98 m3 / den )
         
teplota vody v zásobníku          t2 = 55 °C ( doporučená hodnota  t2 = 60 °C )
      45    
teplota studené vody                 t1 = 10 °C (hodnota se pohybuje okolo t1 = 10 °C )
         
         
poměrná ztráta tepla při        
distribuci TUV                          z = 0,7 cirkulace ( doporučená hodnota  z = 0,2 - 0,5 )
Výsledeky :      
  Denní potřeba tepla pro ohřev TUV          E2t = 51,5 kWh / den
   
    Tep. ztráty při ohřevu a distribuci TUV    E2z = 36,0 kWh / den
Teplo dodané ohřívačem  E2p = 87,5 kWh / den