Bilanční výpočty-TUV 3

c) Návrh zásobníku
V jednotlivých fázích dne bude odběr TUV v době :
Denní potřeba tepla pro ohřev TUV       E2t = 51,5 kWh / den
Zadej kraje fází : doporučené hodnoty pro obytné budovy od  5 do 17 hodin 35%
od 17 do 20 hodin 50%
od 20 do 24 hodin 15%
od 5 do 17 hodin 35% 18,02 kWh / den
od 17 do 20 hodin 50% 25,75 kWh / den
od 20 do 24 hodin 15% 7,72 kWh / den
100% (využití)
0
Křivka dodávky a odběru tepla pro ohřev TUV
( příklad pro rovnoměrný ohřev )
Největší pořadnice mezi křivkami E1 a E2 =>    D Emax = 19,0 kWh
Doba ohřevu zásobníku TUV  T1 = 24 hodin
Počátek ohřevu zásob.TUV  Tpoč= 0 hodin
Jmenovitý tepelný výkon ohřevu
   
        Q1n = Ep1 / T1 = 3,65 kW
        Objem zásobníku  
   
 Vz = D Emax /[c.(t2 - t1)] = 0,363 m3
  Navrhuji zakázkový zásobník STIEBEL-ELTRON 500 L
(integrované zařízení pro vytápění a ohřev TUV)